04Communiceer

Om een succesvolle en systematische afvalsortering binnen uw bedrijf op te zetten, hebt u de actieve hulp van uw collega’s nodig! Goede interne communicatie is dus onmisbaar. Hier volgen enkele tips die u met uw teams kunt bespreken.

Betrek uw collega’s

De stap naar verandering heeft meer slaagkans als al uw medewerkers, of een deel ervan, er vanaf de eerste dag bij betrokken worden.

Geef uw collega’s de kans om actief aan het project mee te werken. Naast het doen van nuttige suggesties zoals de plaats waar de verzamelbakken moeten staan, worden ze ook ambassadeur bij de andere collega’s.

Affiche
Communiquez

Vereenvoudig de sortering

Als u bij de systematische afvalsortering actief betrokken medewerkers wilt, maak het hen dan zo makkelijk mogelijk. Anders gezegd, zorg ervoor dat sorteren eenvoudig en op een natuurlijke manier gebeurt.

  • Plaats uw verzamelbakken op toegankelijke locaties en vlak bij de werkplekken.
  • Voer kleurcodes in per soort afval, liefst afgestemd op wat er al in uw gewest wordt toegepast.
  • Plaats altijd minstens drie verzamelbakken in uw sorteereiland: papier en karton, PMD en restafval. Voeg andere bakken toe afhankelijk van de lopende activiteiten in de buurt van uw eiland.
  • Identificeer duidelijk welk soort afval in welke bak mag: kleef stickers op de bakken of plaats affiches nabij het sorteereiland.
  • Zorg er, indien mogelijk, voor dat de openingen van de verzamelbakken groot genoeg zijn voor het opvangen van het afval: een horizontale gleuf voor karton, een ronde voor PMD en een vierkante voor restafval.

Leid uw collega’s op

Organiseer interne opleidingen over waarom en hoe uw bedrijfsafval moet worden gesorteerd.

Voorzie een brochure of enkele pagina’s op uw bedrijfsintranet zodat uw medewerkers de nodige informatie makkelijk kunnen raadplegen.

Laat uw collega’s weten dat het gerecycleerde afval een tweede leven krijgt. Zo weten uw medewerkers waartoe hun inspanningen hebben bijgedragen.

Weet u niet waar u eerst mee aan de slag moet? Bestel onze affiches en stickers!

Motiveer uw medewerkers

Als u uw collega’s motiveert, zullen ze meer bereid zijn om te sorteren. Enkele suggesties:

  • Stel doelstellingen vast die haalbaar zijn, maar dan wel op vrij korte termijn, bv. wekelijks of maandelijks.
  • Communiceer over de behaalde resultaten.
  • Organiseer wedstrijden tussen teams of afdelingen.
  • Zijn de resultaten behaald? Trakteer uw team op een ontbijt of organiseer een teambuildingsessie in het kader van een ecologische activiteit.
  • Neem mogelijke sorteringsdoelstellingen op in een collectief bonusplan (bv. CAO 90)
Volgende stap