03Controleer uw verplichtingen

Weet u niet wat uw plichten rond afvalsortering zijn? Geen paniek. In België verschilt de reglementering per gewest. In het volgende overzicht staat alles op een rijtje.

Vérifiez vos obligations
Vérifiez vos obligations

Alle ondernemingen zijn in elk gewest onderhevig aan een sorteerplicht:

 • De ‘ondernemingen’ zijn alle entiteiten ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: zelfstandigen, natuurlijke personen, vennootschappen, vzw’s, OCMW’s, overheden … Zodra u over een ondernemingsnummer beschikt, bent u onderworpen aan die plicht.
 • De sorteerplicht houdt in dat u al uw afval niet in uw restafvalcontainer mag weggooien. U moet per categorie sorteren en de ophaling van uw afval organiseren.

De aard en draagwijdte van uw sorteerplicht hangen af van het gewest waar uw bedrijf is gevestigd. Klik op het betreffende gewest voor meer info.

Overzicht van de stromen waarvoor een sorteerverplichting geldt

Net als huishoudens hebben bedrijven de verplichting om hun afval te sorteren. In Vlaanderen moeten niet minder dan 21 fracties apart worden gesorteerd.

afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
afgedankte batterijen en accu’s.
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
afgewerkte olie
afvalbanden
afvallandbouwfolies
asbestcementhoudende afvalstoffen
folie, EPS, harde kunststoffen
gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
gevaarlijke afvalstoffen
glasafval
groenafval
houtafval
klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
metaalafval
papier- en kartonafval
PMD
puin
textielafval

Naast het sorteren van afval moet uw bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat u een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een ophaler die geregistreerd is bij de OVAM. De ophaler moet in het contract gedetailleerde informatie geven over het afval dat u moet sorteren.

Bijzonderheden

Vlaanderen legt geen minimumdrempel op voor het sorteren van afval.

Als het gesorteerde afval bepaalde drempels niet overschrijdt, kunt u het afval laten ophalen door de inzamelaar van huishoudelijk afval.

Die drempels zijn:

 • PMD: 4 x 60 liter eenmaal per twee weken
 • Papier/karton: 1 m³ eenmaal per maand
 • Restafval: 3 x 60 liter eenmaal of een container van 22,5 kg per twee weken

Gemeenten zijn niet verplicht om afval van bedrijven te verzamelen. Neem contact op met de milieudienst van uw gemeente om na te gaan of uw bedrijf van deze service kan profiteren.

Bijkomende verplichtingen

Naast het sorteren van afval moet uw bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat u een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een ophaler die geregistreed is bij de OVAM. De ophaler moet in het contract gedetailleerde informatie geven over het afval dat u moet sorteren.

Voor meer informatie over de sorteerverplichtingen in Vlaanderen, raadpleeg de website van de OVAM

Volgende stap

Overzicht van de stromen waarvoor een sorteerverplichting geldt

Bedrijven gevestigd in Wallonië hebben de verplichting om 15 verschillende fracties bij de bron te scheiden. Voor bepaalde soorten afval geldt de verplichting alleen wanneer de geproduceerde hoeveelheden bepaalde drempels overschrijden.

Uit te sorteren fractie Drempels voor het sorteren
afgedankte batterijen en accu’s
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
afgedankte voertuigen
afgewerkte olie
afvalbanden
fotografisch afval
gebruikte frituuroliën en -vetten 50 liter per maand
gevaarlijk afval
Glasafval van verpakkingen 120 liter per week
groenafval 2,5m³ per week
houtafval 2,5m³ per week
metaalafval 120 liter per week
papier- en kartonafval 30 liter per week
PMD 60 liter per week
textielafval 500 liter per week
verpakkingsafval, folies, plastic zakken 200 liter per week

Naast het sorteren van afval moet uw bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat u een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een ophaler die geregistreerd is bij het Waalse DSD (Département du Sol et des Déchets).

Bijzonderheden

Als uw afval de volgende drempels niet overschrijdt, kunt u het laten ophalen door de inzamelaar van huishoudelijk afval:

 • Glasverpakkingen: 120 liter per week
 • Papier/karton: 30 liter per week
 • Oliën en gebruikt frituurvet: 50 liter per maand
 • Groen afval: 2,5 m³ per week
 • Textiel: 500 liter per week
 • PMD: 60 liter per week
 • Hout: 2,5 m³ per week
 • Metalen: 120 liter per week
 • Folie en plastic zakken: 200 liter per week

Bijkomende verplichtingen

Naast het sorteren van uw afval, moet uw bedrijf gedurende twee jaar de bewijstukken kunnen voorleggen dat de betrokken fracties effectief aan de bron werd gesorteerd.

Naast het sorteren van afval moet uw bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat u een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een ophaler die gereristreerd is bij het Waalse DSD (Département du Sol et des Déchets)
Voor meer informatie omtrent de sorteerverplichtingen in Wallonië, raadpleeg het Besluit van 5 maart 2015

Volgende stap

Overzicht van de stromen waarvoor een sorteerverplichting geldt

Als uw bedrijf zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt, dient u een bepaald aantal fracties uit elkaar sorteren.

afgedankte batterijen en accu’s (incl. startbatterijen met lood)
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
afgedankte voertuigen
afvalbanden
fotografisch afval
gebruikte oliën (geen voedingsoliën)
gebruikte frituuroliën en –vetten
gevaarlijk afval
papier- en kartonafval
plantenafval
PMD
glasafval
glasafval van verpakkinge
vervallen of niet-gebruikte geneesmiddelen

Naast het sorteren van afval moet uw bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat u een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een ophaler die geregistreed is bij Leefmilieu Brussel.

Bijzonderheden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt geen minimumdrempel op voor het sorteren van afval.

Naast het sorteren van afval moet uw bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat u een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een ophaler die geregistreerd is bij Leefmilieu Brussel. Het bewijs van het bestaan van dit beheersovereenkomst moet worden bewaard gedurende vijf jaar.

U bent ook verplicht om de zakken of containers te gebruiken die zijn geïdentificeerd met het logo van de erkende ophaler van uw keuze.

Voor meer informatie over de sorteerverplichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, raadpleeg de website van Leefmilieu Brussel

 

Volgende stap