Het tweede leven van hout

Hout is een van de makkelijkst recycleerbare materialen. Geherconditioneerde palletten, snippers, pellets, meubels, bouwplaten: de mogelijkheden om houtafval een tweede leven te geven, zijn legio. Volg de gids!

Geherconditioneerde palletten

Heel wat palletten circuleren in een ‘pool’-systeem (europallet, CHEP, LPR …). Wanneer de palletten verhuurd worden, is de herconditionering verzekerd door de verhuurder. Voor de andere systemen (aankoop van palletten en uitwisseling) verzamelen gespecialiseerde bedrijven versleten of beschadigde palletten om ze te herconditioneren. In de meeste gevallen worden de palletten schoongemaakt, hersteld en opnieuw in het circuit geïntegreerd.

Afval van herstelactiviteiten en sterk beschadigde palletten worden gebruikt om spaanplaten of schokdempende houtsnippers mee te maken. Er kan ook warmte-energie mee worden geproduceerd.

Niets gaat verloren

Palletten worden in verschillende fasen geherconditioneerd:

 • Controle van de kwaliteit van de palletten
 • Sortering van de palletten afhankelijk van het type, de afmetingen en de stevigheid
 • De daadwerkelijke herconditionering
  • Herstelbare palletten: demonteren en herstellen van de beschadigde onderdelen
  • Niet herstelbare palletten: herwinnen van de bruikbare onderdelen

Alles wordt hergebruikt

 • De herstelde palletten worden te koop aangeboden op de markt voor tweedehands palletten
 • Onherstelbare palletten en beschadigde stukken palletten worden gerecycleerd

Spaanplaten

Wanneer u onbehandeld hout (A-hout) sorteert, wordt dat gebruikt om een nieuw product te maken: spaanplaten. Spaanplaten kunnen worden gebruikt om palletten, meubels en andere bouwmaterialen te vervaardigen. Bovendien kan met die palletten na dit tweede leven, wanneer je ze opnieuw recycleert, groene stroom worden geproduceerd!

Niets gaat verloren

A-houtafval (onbehandeld en niet verontreinigd massief hout) kan worden gebruikt om spaanplaten te fabriceren. Voor het wordt vermalen, krijgt het hout verschillende behandelingen:

 1. verhakselen met een mobiele hakselaar tot plaatjes van ongeveer 30 cm
 2. verwijderen van eventuele stukjes metaal (nagels, nietjes …) met een magneet
 3. verwijderen van onzuiverheden: plastic, restmetaal, steen en glas
 4. verkleinen tot een grootte die aangepast is aan de hakselaar

Het verhakselproces kan dan beginnen: het hout wordt in de hakselaar gestopt en tot snippers vermalen. Deze snippers worden vervolgens gemengd met snippers van andere houtsoorten:

 • naald- en loofbomen
 • rond hout
 • afval van houtsnippers

Die fijne snippers worden gemengd, opgewarmd en onder druk verkleefd om er grote spaanplaten van te maken. Deze platen worden vervolgens verzaagd en koelen daarna af in een koelmolen.

Laatste fase: het schuren, versnijden en verpakken van gebruiksklare spaanplaten.

Alles wordt hergebruikt

Spaanplaten kunnen voor alles en nog wat worden gebruikt:

 • fabricatie van bepaalde stukken van palletten om zaken mee te transporteren (blokken)
 • bouwmaterialen: planken, wanden …
 • meubels: vervaardiging van meubels en legplanken

Spaanplaten zijn erg milieuvriendelijk en goedkoop, en u vindt ze zowat overal in uw dagelijkse omgeving.

Wie weet heeft het bureau waaraan u werkt of het rek met uw naslagwerken een tweede leven gekregen in een bedrijfscontainer met A-hout!

Schokdempende houtsnippers

Niets gaat verloren

A-houtafval kan dienen om schokdempende houtsnippers mee te maken. Dit is voornamelijk hout afkomstig van palletten die te sterk beschadigd waren om ze te herconditioneren, of van stukken palletten die herstellers niet kunnen hergebruiken om andere palletten te repareren.

 • Het afval wordt eerst verhakseld tot plaatjes van ongeveer 30 cm.
 • Een schoonmaakmachine verwijdert de stukjes metaal (nagels, klemmetjes enz.) en andere onzuiverheden.
 • Daarna worden de plaatjes verhakseld tot kleinere snippers.
 • Vaak voegt de producent een biologische kleurstof toe, zodat de snippers er allemaal hetzelfde uitzien.

Alles wordt hergebruikt

Houtsnippers kunnen voor velerlei doelen worden gebruikt:

 • als decoratie in tuinen en parken
 • als ondergrond op speelpleinen voor kinderen

Laatste niet onbelangrijk detail: houtsnippers zijn volledig biologisch afbreekbaar. Ze ontbinden met de tijd en worden omgezet in compost. Een derde leven dus, in volledige symbiose met de natuur!

Pellets

Houtpellets worden steeds vaker gebruikt in ons land om warmte te produceren, zowel in verwarmingsketels bij particulieren als in warmtekrachtkoppelingseenheden van bedrijven.

Niets gaat verloren

Pellets zijn houtkorrels die als brandstof worden gebruikt. Ze worden gemaakt van bijproducten van hout, zoals zaagsel. Dit zaagsel is afkomstig van houthakkersactiviteiten in de bossen of van fabrieken die hun houtafval recycleren (schrijnwerkerijen, palletproductie enz.).

Wanneer dat afval bij de pelletfabrikant aankomt, wordt het op verschillende manieren behandeld:

 • Versnipperen van hout in een zaagsilo
 • Drogen van de snippers en het zaagsel om de vochtigheidsgraad tot een minimum te beperken
 • Aandrukken: de snippers en het zaagsel worden tot kleine cilinders samengedrukt. Tijdens dit proces wordt geen bindmiddel gebruikt: de pellets worden gevormd door de kracht van het samendrukken, waardoor ze hun vorm ook behouden.
 • Afkoelen
 • Zeven om het stof van het productieproces te verwijderen
 • Verpakking van de pellets: in bulk, zakken of bigbags.

Tot slot worden de pellets aan de klant of de wederverkoper geleverd.

Alles wordt hergebruikt

Pellets worden vooral als brandstof gebruikt.

 • bij particulieren: voor pelletkachels of verwarmingsketels op pellets
 • bij bedrijven: voor warmtekrachtkoppelingseenheden (gelijktijdige productie van elektriciteit en warmte)