Het tweede leven van metaal

Weet u wat er met metalen verpakkingen en metaalafval gebeurt na de ophaling? Sommige stukken worden gebruikt om nieuwe metalen van te maken en krijgen zo een nieuw leven. Andere worden gewoon hergebruikt na een herconditionering.

Herconditioneren van metalen vaten

Metalen vaten van meer dan 200 liter hoeven niet volledig te worden gerecycleerd. Meestal kunnen ze worden hergebruikt na een herconditionering.

Niets gaat verloren

Metalen vaten worden in verschillende fasen geherconditioneerd:

 1. Sortering: afhankelijk van het volume, het type, de dikte, de kwaliteit …
 2. Controle: beschadigde vaten en vaten met afwijkende afmetingen waarin een moeilijk afspoelbaar product werd vervoerd, worden verbrand (om het afval te verwijderen) en daarna tot grit vermalen om ze in de staalproductie te gebruiken.
 3. Schoonmaken: afhankelijk van de vloeistoffen die het vat heeft bevat, worden de vaten gespoeld met water, natriumcarbonaat of met oplosmiddelen.
 4. Verbranding: vaten die een moeilijk afspoelbaar product hebben bevat, worden verbrand om het afval te verwijderen, metalen deksels ook.
 5. Opnieuw vorm geven: de schoongemaakte en/of verbrande vaten worden mechanisch opnieuw vormgegeven (blutsen worden verwijderd, de randen worden herdaan …).
 6. Gritstralen: de vaten worden gegritstraald met metalen korreltjes om oude verflagen te verwijderen. Daarna worden ze ontvet (neutralisatie) en ontroest.

In elke fase wordt gecontroleerd of er geen defecte onderdelen zijn. Deze worden omgezet in grit of metaalsnippers.

Alles wordt hergebruikt

Zodra de vaten behandeld, schoongemaakt en opgeknapt zijn, worden ze zowel aan de binnen- als aan de buitenkant herschilderd.

 • Vaten met een afvoergat worden met een stop afgesloten.
 • Open vaten worden afgesloten met een deksel en ring.

Deze ringen en stoppen kunnen zelf ook het resultaat zijn van een herconditionering.

De vaten zijn klaar voor een tweede leven!

De verjongingskuur van ferrometaalafval en non-ferrometaalafval

Sorteert u en wilt u metaalafval laten ophalen? Wist u dat ferrometalen en non-ferrometalen oneindig kunnen worden gerecycleerd zonder aan kwaliteit in te boeten? Ontdek hier hun tweede of misschien zelfs honderdste leven!

Metaal en recyclage, de twee lijken voor elkaar gemaakt. Dit materiaal kan immers oneindig worden gerecycleerd, zonder aan kwaliteit in te boeten! Het ophalen van metaal is trouwens iets wat we van kindsbeen af hebben meegekregen. De nu eerder zeldzame ophaalronde van de schroothandelaar was lange tijd een vaste waarde in de stad en op het platteland.

Niets gaat verloren

Ferrometalen

Indien apart opgehaald, worden ferrometalen versneden en vermalen om ze daarna in de staalindustrie te gebruiken.

Ferrometalen en non-ferrometalen: sortering en scheiding

Zelfs als ze samen worden opgehaald, zijn ferrometalen en non-ferrometalen recycleerbaar:

 • Gemengd metaal gaat eerst in een ‘shredder’: deze immense hakselaar verbrijzelt en reduceert het afval tot kleine stukjes ter grootte van een vuist.
 • Deze ‘shredding’ creëert een sterke zuiging waardoor de stofdeeltjes en de niet-metalen elementen kunnen worden gescheiden.
 • De metaalmix gaat vervolgens in een magnetische trommel die het schroot scheidt van non-ferrometalen.
 • De mix van non-ferrometalen wordt vervolgens door middel van inductie behandeld (scheiding via wervelstroom) om de non-ferrofractie naar een zuiverheid van 95% te brengen.
 • De ferrofractie wordt vervolgens naar hoogovens gebracht om er staal mee te produceren.
 • De non-ferrofractie wordt manueel of door een flotatie-installatie gesorteerd om de verschillende metalen te extraheren die als grondstof zullen dienen voor de productie van o.a. koper, zink, lood, aluminium enz.

Metalen afkomstig van gevaarlijk afval

Vaak kunnen metalen afkomstig van gevaarlijk afval na reiniging ook worden gerecycleerd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verwerking van gevaarlijk afval.

Alles wordt hergebruikt

Sinds het begin van de staalindustrie in de 19de eeuw vormt hergebruikt oud ijzer een integraal onderdeel van het productieproces.

Dankzij dat hergebruik kan de energie die nodig is om staal te produceren met 65% worden teruggeschroefd.

 • Klassieke hoogovens produceren staal op basis van een mengsel dat 10 tot 20% oud ijzer bevat.
 • Elektrische hoogovens gebruiken 100% schroot.

Het staal dat hierdoor wordt verkregen, is van een onberispelijke kwaliteit en kan op zijn beurt aan het einde van zijn levenscyclus worden hergebruikt.

Non-ferrometalen

De vaak hoge waarde van non-ferrometalen rechtvaardigt ook de herwinning en het gebruik ervan voor de productie van ‘nieuwe’ metalen. Net zoals bij ferrometalen kunnen ze de hoeveelheid energie die nodig is om metaal te produceren drastisch verminderen.