05Ontvang een premie

Actief afval sorteren is voor alle bedrijven een wettelijke verplichting. Bedrijven die zich extra inzetten, verlagen niet alleen de kosten voor afvalophaling, maar kunnen ook genieten van premies.

Les primes

Afval recycleren is niet enkel wettelijk verplicht, het draagt ook bij tot een verlaging van uw kosten voor afvalophaling.

Ten eerste, is de ophaling van alle afval dat u – letterlijk – uit het niet-gesorteerde afval haalt om via een recyclageketen te laten behandelen, goedkoper. Bovendien kan uw bedrijf van premies genieten die gelinkt zijn aan de recyclage van uw industriële verpakkingen. Die premies worden toegekend door de tussenkomst van Valipac, een organisme dat als doel heeft de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen in België te stimuleren.

Welke premies?

Wanneer u een contract afsluit met een operator die is aangesloten bij Valipac, kunt u tot drie premies cumuleren.

Startpremie

Deze premie ter waarde van 100 euro is bestemd voor bedrijven die voor het eerst een rolcontainer (op wielen) of een afzetcontainer gebruiken voor de sortering van hun verpakkingsafval en die nog nooit een premie van Valipac hebben ontvangen. De premie wordt eenmalig per ondernemingsnummer toegekend.

Recyclagepremie

Deze premie is geldig voor plastic of hout en wordt berekend per ton gesorteerd afval dat voor recyclage wordt aangeboden door uw operator.

  • Houten verpakkingsafval: € 10/ton
  • Plastic verpakkingsafval: € 30/ton
  • Afval plastic spanbanden: € 50/ton

Containerpremie

Dit betreft een forfaitaire tegemoetkoming in de huurkosten van uw containers. Het bedrag hangt af van het type container dat u gebruikt.

Type container Premie Volume  containers % afval dat voortvloeit uit het uitpakken van goederen Andere voorwaarden
Rolcontainers € 60/container/jaar Tussen 660 en 8000 liter 70%
Afzetcontainers € 80/container /jaar > 8 m³ 90%
Zakken voor plastic spanbanden € 0,5 per aangekochte zak n.v.t.
Zakken voor plasticfolie € 0,5 per aangekochte zak n.v.t. maximum 500 zakken/ site/jaar
Zakken voor piepschuim € 0,5 per aangekochte zak n.v.t.
Plastic bakken € 40/site/ jaar Tussen 500 en 680 liter 70%
Recipiënten voor de inzameling van gevaarlijk afval € 60/recipiënt/jaar Tussen 680 en 800 liter 70%

Hoe een premie ontvangen?

Voor uw bedrijf zijn de formaliteiten beperkt tot het strikte minimum. U moet er alleen voor zorgen dat uw afvalophaler aangesloten is bij Valipac.

Informeer uw aangesloten ophaler dat u van de premies wilt genieten. Uw ophaler regelt de administratie. U ontvangt een brief of e-mail van Valipac met uw toegangscode tot MyCertificate, de applicatie die de uitbetaling van uw premies beheert. U hoeft dan nog alleen uw bankgegevens op te geven.

Om meer te leren over de premies, raadpleeg de website van Valipac

Volgende stap