02Optimaliseer uw afvalbeheer

Zodra u de inzameling en de organisatie van uw bedrijfsafval onder controle hebt, kunt u zich toespitsen op een nog lagere globale afvalinzamelingsfactuur. Hier volgen enkele eenvoudige tips.

Optimisez la gestion de vos déchets

De ophaling van uw bedrijfsafval vertegenwoordigt een kost. Indien afval sorteren de eerste stap is naar kostenbesparing, kunnen enkele nuttige tips uw factuur nog meer verlagen …

01

Pas de vullingsgraad van uw containers aan

De facturatie gebeurt meestal bij elke ophaalbeurt, of de container nu vol is of niet. Als de container slechts minder dan driekwart vol is, verminder dan de ophaalfrequentie door uw afvalophaler.

02

Verzamel plasticfolie in zakken

Gebruik zakken voor de inzameling van plasticfolie. Zelfs voor kleine hoeveelheden (100 liter per week) is dat systeem zeer praktisch. Uw zakken met plasticfolie worden samen met het papier/karton opgehaald.

03

Vul uw zakken tot ze goed vol zijn

Als uw afvalbeheer aan een externe partij wordt uitbesteed, kan het gebeuren dat de afvalzakken opgehaald worden, ook al zijn ze niet vol. Bespreek een optimale vullingsgraad met uw ophaler. Zo vermindert u het aantal zakken.

04

Win plaats in de papier/karton-container

Herinner uw medewerkers eraan om karton goed plat te drukken vóór het in de container gaat. Zo wint u extra plaats en vermindert u de ophaalfrequentie.

05

Investeer in een perscontainer

Als u veel afval produceert, kunt u dankzij een perscontainer (die afval automatisch perst), het volume van uw afval flink verminderen, met een lagere ophaalkost als gevolg.

06

Creëer ‘sorteereilanden’

Vervang individuele afvalbakken bij elke werkplek door kleine “sorteereilanden”. Zowel in ateliers als kantoren fungeren deze “sorteereilanden” als unieke afvalinzamelplaatsen. Zorg voor duidelijke identificeerbare bakken waar verschillende soorten afval gedeponeerd kunnen worden. Dit systeem zet uw medewerkers aan om dagelijks afval doeltreffend te sorteren.

Volgende stap