01Stel een “stand van zaken” op

Voor u in actie schiet, evalueert u eerst uw huidige situatie. Welke soorten afval produceert uw bedrijfsactiviteit? En hoeveel? Dankzij de vragenlijst krijgt u hier meer duidelijkheid over. Misschien zelfs met enkele verrassingen!

De eerste stap geeft u een beter inzicht in de manier waarop uw bedrijf afval produceert, verzamelt en verwijdert.

Dressez un état des lieux

1. Maak gebruik van onze online tool

Verzamel alle documenten die, over de afgelopen periode, de ophaling van uw verschillende afvalstromen bewijzen: ophaalformulieren, facturen, afrekeningen … Vergeet niet alles bij elkaar op te tellen (aantal en type containers, frequentie van de ledigingen, …)

Noteer alle hoeveelheden in kilo’s op ons werkblad.

Beschikt u niet over het gewicht, maar wel over de hoeveelheden in liters of kubieke meters? Geen paniek: gebruik onze conversietool.

1 m³ = 1.000 liter

=

Papier/karton

Totaal: 0 kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Folie

Totaal: 0 kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Piepschuim

Totaal: 0 kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Hout

Totaal: 0 kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Restafval

Totaal: 0 kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

2. Ontdek het overzicht van uw afvalproductie

De grafiek toont de verdeling van uw afval per type.

Bent u verrast door de hoeveelheid restafval die uw bedrijf niet sorteert?

kg afval per maand

3. Autopsie van uw restafvalcontainer

We onderzoeken samen de inhoud van uw restafvalcontainer, die het niet-gesorteerd afval bevat. Wat komt er zoal in die container terecht? Een beetje karton, soms wat hout, kunststof …

Volgens een studie van 2017* kan meer dan 50% van het restafval in bedrijven verder gevaloriseerd worden, op voorwaarde dat het aan de bron op de juiste manier wordt gesorteerd.

De aard en de hoeveelheid van het niet-gesorteerde afval hangen af van de gebruikte container:

*Sorteeranalyse van bedrijfsrestafval ingezameld door private inzamelaars, studie gerealiseerd in 2017 door OWS voor rekening van OVAM

Conteneur Fixe

PMD = afval van huishoudelijke verpakkingen in plastic, metaal en karton
AEEA = afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
KGA = klein gevaarlijk afval

Banden : 0,04%
KGA : 0,17%
Asbest : 0,17%
Glas : 0,41%
PMD : 0,62%
AEEA : 0,88%
Voedselresten : 0,90%
Groenafval : 0,95%
Textiel : 2,37%
Metaal : 4,07%
Papier / karton : 6,39%
Puin : 8,99%
Kunststoffen : 11,69%
Hout : 19,31%

Conteneur amovile

PMD = huishoudelijke verpakkingen in plastic, metaal en karton
AEEA = Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
KGA = klein gevaarlijk afval

Asbest : 0,04%
KGA : 0,36%
Banden : 0,38%
AEEA : 0,76%
Metaal : 1,23%
Glas : 1,29%
Groenafval : 1,48%
Puin : 2,13%
PMD : 2,77%
Textiel : 2,78%
Hout : 5,70%
Voedselresten : 8,10%
Papier / Karton : 10,08%
Kunststoffen : 15,07%

4. Doe het beter … en goedkoper!

Laat uw bedrijf nog veel restafval ophalen?

Indien het nog veel recycleerbaar afval bevat, dan bent u niet volledig in regel met uw sorteerverplichtingen.

Maar vooral... uw afval kost te veel!

Verbranding van niet-gesorteerd afval is het duurst. De meeste afvalstoffen kunnen nog gerecycleerd worden als u ze op de juiste manier sorteert. In de meeste gevallen betekent dit dat u het afval kunt laten ophalen door specialisten die voor de recyclage zorgen in een recyclageketen.

Goedkoper voor u, beter voor het milieu en meer verantwoord!

Volgende stap

Totaal: 0kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg