FAQ

Toegang tot een categorie:

Wetgeving

De lijst van de bij Valipac aangesloten afvalophalers vind je hier.

Je leverancier mag de lege verpakkingen van geleverde producten terugnemen, maar is hiertoe niet wettelijk verplicht. Als je leverancier deze verpakkingen terugneemt, moet hij als afvalophaler geregistreerd zijn in het gewest waar hij actief is.

Afval sorteren aan de bron is verplicht. Sorteer je niet, dan ben je in overtreding met de milieuwetgeving. Bij een inspectie kan je bedrijf een aanmaning of een proces-verbaal krijgen en daar kunnen boetes uit volgen.

In Vlaanderen mag je afvalophaler, volgens de milieuwetgeving, je restafval ook niet zomaar meenemen als daar nog afval in zit dat onder de sorteerplicht valt. Ook hij kan hiervoor controles en boetes krijgen. Bij lediging van de restafvalcontainer moet de afvalophaler de inhoud controleren en zijn klanten wijzen op foutief gesorteerd afval. De ophaler is ook verplicht sorteerfouten bij te houden in een register. Hij kan zelfs weigeren de container te ledigen en/of kosten doorrekenen indien het restafval nog te sorteren afval bevat.

Afhankelijk van het contract dat je met de afvalophaler hebt afgesloten, kan hij de lediging weigeren. Contacteer je afvalophaler voor meer informatie. In Vlaanderen, zijn afvalophalers krachtens de Vlarema, wettelijk verplicht sorteerfouten bij hun klanten op te sporen en non-conformiteiten te registreren. Zodra is vastgesteld dat de voorschriften niet worden nageleefd, kan de afvalophaler weigeren de container te ledigen.

Logo Point Vert
Het Groene Punt-logo op een verpakking, betekent dat het bedrijf dat de verpakking op de markt brengt, voor die verpakking een financiële bijdrage heeft betaald aan een nationale terugnameplichtorganisatie. Op die manier, draagt het bedrijf bij aan de financiering van een systeem voor de selectieve inzameling en sortering van verpakkingsafval met het oog op hun valorisatie. In België wordt het Groene Punt beheerd door Fost Plus, het erkend organisme voor huishoudelijke verpakkingen. Het logo mag m.a.w. enkel gebruikt worden op de huishoudelijke verpakkingen waarvoor je bedrijf is aangesloten bij Fost Plus. Ben je enkel actief in de B2B context of is je bedrijf aangesloten bij het IVC, dan mag je het Groene Punt-logo niet op je verpakkingen gebruiken. Het is in geen geval een aanduiding dat de verpakking kan gerecycleerd worden of gemaakt is van gerecycleerd materiaal. In Belgie is dit logo niet verplicht.

Logo Triman
Het Triman-logo op een verpakking, betekent dat de verpakking moet worden gesorteerd of ingeleverd in een inzamelpunt (bakken in winkels, recyclageparken, …) om te worden gerecycleerd. Dit logo is enkel van toepassing in Frankrijk. In België is dit logo niet verplicht.

Logo Recyclage
Het recyclagelogo, ook wel de Möbius-driehoek genoemd, betekent dat de verpakking kan worden gerecycleerd. In België is dit logo niet verplicht.

Het driehoekig pictogram met een cijfer (01 tot 07) op plastic verpakkingen verwijst naar het soort kunststsof waaruit de verpakking is gemaakt. Het is een coderingssysteem dat de plastic industrie gebruikt om recycleurs te helpen. Het betekent niet dat de verpakking gemaakt is uit gerecycleerd materiaal of zal worden gerecycleerd. In België is het gebruik van dit pictogram niet verplicht.

Picto Type Plastique

Premies

Belgische ondernemingen kunnen recht hebben op Valipac-premies voor het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval dat bestemd is voor recyclage. Alle toekenningsvoorwaarden en info over de Valipac-premies vind je hier.

Wanneer je samenwerkt met een bij Valipac aangesloten afvalophaler en je in orde bent bent de wetgeving inzake de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor verpakkingen, kan je tot vier premies ontvangen:

 • een startpremie van € 150,
 • een recyclagepremie voor kunststof (€ 30/ton), hout (€ 10/ton) en metaal (€ 10/ton),
 • een containerpremie (van € 40 tot € 80 ifv het type container),
 • een premie voor de aankoop van zakken voor de inzameling van plastic folies (€ 0,5/zak).

Deze premies zijn cumuleerbaar. Meer informatie over de Valipac-premies vind je hier.

Neen, de Valipac-premies zijn enkel van toepassing voor het bedrijfsmatig verpakkingsafval dat bestemd is voor recyclage en opgehaald wordt door een bij Valipac aangesloten afvalophaler.

Wanneer de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen op jouw bedrijf van toepassing is, maar het niet in orde is met de wetgeving terzake, mag Valipac deze premie niet uitbetalen. Ga hier na of deze wetgeving voor jouw bedrijf geldt en wat je moet doen om je in orde te stellen.

Vervul je je wettelijke verplichtingen inzake de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) rechtstreeks bij de IVCIE, dan kan je enkel recht hebben op de Valipac-premies voor het bedrijfsmatig verpakkingsafval waarvoor je geen verpakkingsverantwoordelijke bent en dus niet onderworpen bent aan deze wetgeving.

Recycleren

Deze papiersoorten bevatten bepaalde stoffen (bv. cellofaan, lijm, enz.) die de recyclage van het papier/karton bemoeilijken.

De recyclagemogelijkheden verschillen in functie van het type folie. Door gekleurde en transparante plastic folies afzonderlijk te sorteren, zullen ze gemakkelijker en beter gerecycleerd worden.

Sorteren

Sommige afvalophalers staan kleine hoeveelheden (bv. een enkel stuk noppenfolie) toe. Voor meer informatie, neem contact op met je afvalophaler.

Sorteren in je bedrijf is verplicht in de 3 gewesten. De regelgeving verschilt echter van gewest tot gewest. Lees in de rubriek Controleer uw sorteerverplichtingen op deze site, welke voorschriften in uw regio van toepassing zijn.

Voor kleine hoeveelheden plastic folie, kan je gebruik maken van de specifiek daartoe bestemde inzamelzakken. Eens gevuld, kan je ze meestal laten ophalen bij het ledigen van je papier/karton-container of op een andere manier die door je afvalophaler wordt geregeld. Contacteer je afvalophaler voor meer informatie.

Ja, de sorteerplicht voor PMD geldt ook in bedrijven. Dat betekent dat je, net als thuis, lege plastic flessen, metalen drankblikjes, aluminium schaaltjes, drankkartons, maar ook de plastic bekertjes van koffie of water, lege yoghurtpotjes, plastic bakjes van salades of bereide maaltijden, … in de blauwe PMD-zak of PMD-container stopt. Let wel, bij PMD horen enkel huishoudelijke verpakkingen (dit zijn verpakkingen met een inhoud van max. 8 liter). Bedrijfsmatige verpakkingen, zoals palletfolies of grondstofzakken in PE worden via aparte zakken of containers ingezameld.

De aard en draagwijdte van de sorteerplicht hangt af van het gewest waar je bedrijf is gevestigd. Hieronder zettenwe de sorteerregels per gewest graag op een rij:

Vlaanderen

 • Geen minimumdrempel voor het sorteren.
 • Sorteerplicht voor 24 afvalstromen.
 • Is je hoeveelheid gesorteerd PMD of papier/karton vergelijkbaar met dat van particulieren en ligt je bedrijf op de weg van de huishoudelijke inzamelronde, dan mag je dit in veel gemeentes ook meegeven met de huishoudelijke inzamelronde.
 • Voor restafval is de hoeveelheid begrensd tot 3x 60 liter of een container van 22,5 kg per tweewekelijkse ophaling. Gemeenten zijn niet verplicht om bedrijfsafval in te zamelen. Vraag bij de milieudienst na of dit in jouw gemeente kan.
 • De sorteerplicht op organisch afval geldt wanneer je bedrijf minstens eenmaal per week warme maaltijden serveert (ongeacht interne of externe catering).

Wallonië

 • Momenteel geldt er voor bepaalde afvalstromen een minimumdrempel. Als je afval deze drempel niet overschrijdt, dan kan je het laten ophalen met de huishoudelijke inzamelronde. Het overzicht van de stromen waarvoor een minimumdrempel geldt, vind je hier.
 • Sorteerplicht voor 16 afvalstromen.

Brussel

 • Geen minimumdrempel voor het sorteren.
 • Sorteerplicht voor 24 afvalstromen.
 • Je moet de ophaling van het gesorteerd afval organiseren via een ophaler die geregistreerd is bij Leefmilieu Brussel.
 • Je mag enkel zakken of containers gebruiken met het logo van de gekozen ophaler.