Tips en tricks

Communiceren

Voor een succesvolle invoering van een systematische sorteeraanpak in je bedrijf, heb je de actieve medewerking nodig van al je medewerkers. Goede interne communicatie is hierbij onmisbaar. Hieronder vind je enkele tips die je met je teams kan bespreken.

Betrek en leid je collega’s op

Geef je collega’s de kans om actief aan het project mee te werken. Naast het geven van nuttige suggesties, zoals de plaats waar de verzamelbakken moeten staan, worden ze ook ambassadeur bij de andere collega’s.

 1. Organiseer interne opleidingen over waarom en hoe je bedrijfsafval moet worden gesorteerd.
 2. Voorzie een brochure of enkele pagina’s op je bedrijfsintranet zodat je medewerkers de nodige informatie makkelijk kunnen raadplegen.
 3. Laat je collega’s weten dat het gerecycleerde afval een tweede leven krijgt. Zo weten je medewerkers waartoe hun inspanningen hebben bijgedragen.

Weet je niet waar je eerst mee aan de slag moet?
Bestel onze affiches!

Teambulding Meeting Formation

Vereenvoudig de sortering

Als je bij de systematische afvalsortering actief betrokken medewerkers wilt, maak het hen dan zo makkelijk mogelijk. Anders gezegd, zorg ervoor dat sorteren eenvoudig en op een natuurlijke manier gebeurt.

 • Plaats je verzamelbakken op toegankelijke locaties en vlak bij de werkplekken.
 • Voer kleurcodes in per soort afval, liefst afgestemd op wat er al in jouw gewest wordt toegepast.
 • Plaats altijd minstens drie verzamelbakken in je sorteereiland: papier en karton, PMD en restafval. Voeg andere bakken toe afhankelijk van de lopende activiteiten in de buurt van je eiland.
 • Identificeer duidelijk welk soort afval in welke bak mag: kleef stickers op de bakken of plaats affiches nabij het sorteereiland.
 • Zorg er, indien mogelijk, voor dat de openingen van de verzamelbakken groot genoeg zijn voor het opvangen van het afval: een horizontale gleuf voor karton, een ronde voor PMD en een vierkante voor restafval.

Enkele suggesties:

 1. Stel doelstellingen vast die haalbaar zijn, maar dan wel op vrij korte termijn, bv. wekelijks of maandelijks.
 2. Communiceer over de behaalde resultaten.
 3. Organiseer wedstrijden tussen teams of afdelingen.
 4. Zijn de resultaten behaald? Trakteer je team op een ontbijt of organiseer een teambuildingsessie in het kader van een ecologische activiteit.
 5. Neem mogelijke sorteringsdoelstellingen op in een collectief bonusplan (bv. CAO 90).