Goed sorteren is kinderspel!

Als bedrijf bent u wettelijk verplicht om afval te sorteren. Die taak is makkelijker dan u denkt. Naast bijdragen aan het milieubehoud kunt u ook  – bij kwalitatief sorteren – de kosten voor de afvoer van afval verlagen.

Wilt u ook aan de slag? Volg de gids!

Le tri en entreprise

Afvalsortering in mijn bedrijf organiseren

01

Stel een stand van zaken op

Welke soorten afval produceert uw bedrijf? En hoeveel? Voor u aan de slag gaat, stelt u best een stand van zaken op.

Lees meer
02

Optimaliseer uw afvalbeheer

Vertegenwoordigt het ophalen van uw bedrijfsafval een kost? Ontdek hoe u, dankzij afvalsortering, de kosten kunt terugschroeven.

Lees meer
03

Controleer uw verplichtingen

In België verschilt de reglementering per gewest. Voor u aan de slag gaat, controleert u best wat uw verplichtingen zijn met betrekking tot afvalsortering.

Lees meer
04

Communiceer

Voor een beter resultaat is het een must dat u al uw collega’s inschakelt! Betrek ze, help ze bij doeltreffend sorteren en motiveer ze.

Lees meer
05

Ontvang een premie

Uw afval sorteren is een wettelijke verplichting. Bedrijven die zich extra inzetten, kunnen genieten van interessante premies.

Lees meer
06

Een afvalophaler vinden

Hoe vindt u een afvalophaler? In dit overzicht vindt u er vast een ophaler die beantwoordt aan uw behoeften.

Lees meer

Afval sorteren: hoe werkt het?

Niet alle afval volgt dezelfde weg. Ontdek hoe u de sortering kunt optimaliseren en de ophaling voor elke soort afval dat uw bedrijf produceert, kunt organiseren.

Beschikbaar materiaal

Ik bestel
Affiche - Tri
Affiche - Tri
Affiche - Tri

Materialen een nieuw leven geven

Door bedrijfsafval te sorteren en te recycleren, kunnen andere bedrijven ze een nieuw leven geven. Dankzij uw hulp strijden die bedrijven voor een beter gebruik van onze hulpbronnen en dragen ze bij tot het milieubehoud. Wilt u meer weten over wat er met dit afval gebeurt eens het uw bedrijf verlaat?

Ik ontdek

Beweeg met je muis de balk op en neer om het gerecycleerde afval te zien.

 

Om nog een stapje verder te gaan

Wij willen dat u alle kennis in petto hebt om uw afval zo goed mogelijk te sorteren. Zin om meer te weten over andere vakgebieden rond het beheer en de valorisatie van afval?

Advies nodig