Sorteren in 5 stappen

Mijn sorteerverplichtingen controleren

Weet je niet wat je verplichtingen rond afvalsortering zijn? Geen paniek. In België verschilt de wetgeving per gewest. In het volgende overzicht staat alles op een rijtje.

Alle ondernemingen zijn in elk gewest onderhevig aan een sorteerplicht:

De ‘ondernemingen’ zijn alle entiteiten ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: zelfstandigen, natuurlijke personen, vennootschappen, vzw’s, OCMW’s, overheden … Zodra je over een ondernemingsnummer beschikt, ben je onderworpen aan die plicht.

De sorteerplicht houdt in dat je al je afval niet in je restafvalcontainer mag weggooien. Je moet per categorie sorteren en de ophaling van je afval organiseren.

De aard en draagwijdte van je sorteerplicht hangen af van het gewest waar je bedrijf is gevestigd. Klik op het betreffende gewest voor meer info.