comment trier en wallonie
Terug

Controleer uw sorteerverplichtingen in

Overzicht van de stromen waarvoor een sorteerverplichting geldt in Wallonië

Bedrijven gevestigd in Wallonië hebben de verplichting om 16 verschillende fracties bij de bron te scheiden. Voor bepaalde soorten afval geldt de verplichting alleen wanneer de geproduceerde hoeveelheden bepaalde drempels overschrijden.

Let op! Vanaf 1 januari 2024 zijn bedrijven ook verplicht om bioafval te sorteren. Dit omvat al het biologisch afbreekbare afval van bijvoorbeeld park- en tuinonderhoud, voedselafval en afval van voedselverwerking.

Picto Dechets Emballages Verre Blanc

Glasafval kleurloos en gekleurd verpakkingen
Drempels voor het sorteren: 120 liter per week

Picto Papiers Cartons

Papier- en kartonafval (droog en zuiver)
Drempels voor het sorteren: 30 liter per week

Picto Dechets Verts

Plantenafval (onderhoud van groenzones en tuinen)
Drempels voor het sorteren: 2,5m³ per week

Picto Textile

Textielafval (niet vervuild)
Drempels voor het sorteren: 500 liter per week

Picto Electriques

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Picto Dechets Dangereux

Gevaarlijk afval

Picto Dechets Bois

Houtafval
Drempels voor het sorteren: 2,5m³ per week

Picto Dechets Metalliques

Metaalafval
Drempels voor het sorteren: 120 liter per week

Picto Dechets Photo

Fotografisch afval
Drempels voor het sorteren: 2,5m³ per week

Picto Dechets Emballages Industriels

Bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval
Drempels voor het sorteren: 200 liter per week

Picto Huiles Graisses

Gebruikte frituuroliën en -vetten
Drempels voor het sorteren: 50 liter per maand

Picto Huiles Usagees

Afgewerkte olie

Picto Batterie

Afgedankte batterijen en accu’s

Picto Pmc

PMD
Drempels voor het sorteren: 60 liter per week

Picto Pneux Usés

Afvalbanden

Picto Vehicule Hors Usage

Afgedankte voertuigen

Bijzonderheden

Als jouw afval de volgende drempels niet overschrijdt, kan je het laten ophalen door de inzamelaar van huishoudelijk afval:

  • Glasverpakkingen: 120 liter per week
  • Papier/karton: 30 liter per week
  • Oliën en gebruikt frituurvet: 50 liter per maand
  • Groen afval: 2,5 m³ per week
  • Textiel: 500 liter per week
  • PMD: 60 liter per week
  • Hout: 2,5 m³ per week
  • Metalen: 120 liter per week
  • Folie en plastic zakken: 200 liter per week
Tri Bouteilles Verre

Bijkomende verplichtingen

Naast het sorteren van je afval, moet je bedrijf gedurende twee jaar de bewijstukken kunnen voorleggen dat de betrokken fracties effectief aan de bron werd gesorteerd.

Naast het sorteren van afval moet je bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat je een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een ophaler die geregistreerd is bij het Waalse DSD (Département du Sol et des Déchets).

Voor meer informatie omtrent de sorteerverplichtingen in Wallonië, raadpleeg het Besluit van 5 maart 2015.