Tips en tricks

Sorteertips

Ontdek hoe je het sorteren kan optimaliseren en hoe je het afval dat in je bedrijf vrijkomt kan laten ophalen.

Meestal gebeurt de facturatie bij elke ophaalbeurt, of de container nu vol is of niet. Is de container bij ophaling minder dan driekwart vol? Vraag dan aan je ophaler om de ophaalfrequentie te verminderen.

Pas de vullingsgraad van je containers aan

Gebruik zakken voor de inzameling van je plastic folie. Voor kleine hoeveelheden (100 liter per week) is dit een zeer praktisch systeem. De zakken worden ingezameld samen met het papier/karton, zo voorkom je extra logistieke kosten.

Bekijk hier hoe je folie standardiseren

Zamel de plastic folies in zakken in

Als je afvalbeheer aan een externe partij wordt uitbesteed, kan het gebeuren dat de afvalzakken steeds opgehaald worden, ook als ze niet vol zijn. Bespreek een optimale vullingsgraad met je ophaler. Zo verminder je het aantal zakken.

Vul de foliezakken goed

Druk het karton goed plat vóór je het in de container werpt. Zo win je extra plaats en verminder je de ophaalfrequentie.

Win plaats in de papier/karton-container

Als je veel afval produceert, kan je dankzij een perscontainer (die afval automatisch perst), het volume van je afval flink verminderen, met een lagere ophaalkost als gevolg. In bepaalde gevallen kan je ook gebruik maken van balenpersen voor papier/karton of folie. Denk ook aan een rollpacker voor het voorvermalen van je houtafval.

Denk aan persen / malen

Vervang individuele afvalbakken bij elke werkplek door kleine “sorteereilanden” op plaatsen met veel doorgang. Gebruik bakken met verschillende openingen afhankelijk van het afval.

Respecteer uniforme kleurcodes in het bedrijf.

Identificeer elke container met stickers of affiches.

Creëer « sorteereilanden »

Je kan bepaald afval in bulk laten ophalen. Recyclageparken aanvaarden (mits bepaalde voorwaarden) kleine hoeveelheden bedrijfsafval. Je kan je afval zelf naar de meeste sorteercentra in de privésector brengen.

Container of geen container?