Over ons

Als bedrijven al enkele jaren wettelijk verplicht zijn om hun afval te sorteren ondervinden KMO’s vaak nog moeilijkheden hierin. Verantwoordelijken bij kleine bedrijven en zelfstandigen stellen zich veel vragen. Ze weten vaak niet waar ze de informatie moeten zoeken.

iksorteerinmijnbedrijf.be biedt alle antwoorden op de vragen die ze zich stellen over de selectieve inzameling en recyclage van hun afval.

Wat zijn de verplichtingen van mijn bedrijf met betrekking tot het sorteren van afval? Heb ik recht op bepaalde premies? Op welke inzamelaar kan ik beroep doen? Op deze website vind je stap voor stap de antwoorden die je je moet stellen om het sorteren en de recyclage van jouw afval te organiseren.
Deze website stelt ook communicatiemateriaal ter beschikking om jouw medewerkers te verduidelijken op welke manier ze afval dienen te sorteren. De affiches kun je downloaden en zelf printen of gewoon gratis bestellen via de sorteerwinkel.

Over Valipac

Valipac werd door de Belgische bedrijfswereld opgericht om een collectief antwoord te bieden op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakkingen. Wij zijn de enige Europese organisatie die zich specifiek bezighoudt met bedrijfsmatige verpakkingen. Onze basisopdracht bestaat erin de recyclagepercentages te halen die aan onze klanten worden opgelegd voor de bedrijfsmatige verpakkingen die zij op de Belgische markt brengen.

Om de circulariteit van bedrijfsmatige verpakkingen te verwezenlijken, hebben wij ons 4 verbintenissen opgelegd: onze klanten aanmoedigen om circulaire verpakkingen te gebruiken, de traceerbaarheid van het bedrijfsmatig verpakkingsafval verzekeren en de effectieve recyclage ervan te garanderen, de lokale recyclage stimuleren en tot slot een meer selectieve inzameling van bedijfsmatige verpakkingen in de bedrijven aanmoedigen.

a propos de valipac