Sorteren in 5 stappen

Een premie ontvangen

Actief afval sorteren is voor alle bedrijven een wettelijke verplichting. Bedrijven die zich extra inzetten, verlagen niet alleen de kosten voor afvalophaling, maar kunnen ook genieten van premies.

Welke premies?

Wanneer je een contract afsluit met een operator die is aangesloten bij Valipac, kan je tot vier premies ontvangen.

1. Startpremie

Deze premie ter waarde van 150 euro is bestemd voor bedrijven die voor het eerst een rolcontainer (op wielen) of een afzetcontainer gebruiken voor de sortering van hun verpakkingsafval en die nog nooit een premie van Valipac hebben ontvangen. De premie wordt eenmalig per ondernemingsnummer toegekend.

2. Zakpremie

Om het sorteren van kleine hoeveelheden plastic (folie, EPS, spanbanden) aan te moedigen, heeft Valipac nu ook een premie per zak in het leven geroepen. Het bedrag van de premie is 0,50 € per aangekochte zak (met een maximum van 500 zakken per site en per jaar). Deze premie komt bovenop de recyclagepremie.

3. Recyclagepremie

Deze premie is geldig voor plastic, hout of metaal en wordt berekend per ton gesorteerd afval dat voor recyclage wordt aangeboden door je operator.

  • Houten verpakkingsafval: € 10/ton
  • Plastic verpakkingsafval: € 30/ton
  • Metalen verpakkingsafval: € 10/ton

4. Containerpremie

Dit betreft een forfaitaire tegemoetkoming in de huurkosten van de containers. Het bedrag hangt af van het type container dat je gebruikt.

Type containerPremieVolume containers% afval dat voortvloeit uit het ontpakken van goederenAndere voorwaarden
Rolcontainers
€ 60/container/jaar
Tussen 660 en 8000 liter
Min. 70%
Afzetcontainers
€ 80/container /jaar
> 8 m³
Min. 90%
Plastic bakken
€ 40/site/ jaar
Tussen 500 en 680 liter
Min. 70%
Recipiënten voor de inzameling van gevaarlijk afval
€ 60/recipiënt/jaar
Tussen 680 en 800 liter
Min. 70%
Zakken voor plasticfolie
€ 0,5 per aangekochte zak
n.v.t.
Max. 500 zakken/ site/jaar
Zakken voor piepschuim
€ 0,5 per aangekochte zak
n.v.t
Zakken voor plastic spanbanden
€ 0,5 per aangekochte zak
n.v.t

Hoe een premie ontvangen?

Voor je bedrijf zijn de formaliteiten beperkt tot het strikte minimum. Je moet er alleen voor zorgen dat je afvalophaler aangesloten is bij Valipac.

Informeer je aangesloten ophaler dat je de premies wilt ontvangen. Je ophaler regelt de administratie. Je ontvangt een brief of e-mail van Valipac met je toegangscode tot MyCertificate, de applicatie die de uitbetaling van je premies beheert. Je moet dan alleen nog je bankgegevens opgeven.

Om meer te leren over de premies, raadpleeg de website van Valipac