comment trier a bruxelles
Terug

Controleer uw sorteerverplichtingen in

Overzicht van de stromen waarvoor een sorteerverplichting geldt in Brussel

Is jouw bedrijf gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan dien je een bepaald aantal fracties uit elkaar te sorteren.

Picto Dechets Dangereux

Gevaarlijk afval

Picto Dechets Emballages Verre Blanc

Glasafval van kleurloze en gekleurde

Picto Huiles Graisses

Gebruikte frituuroliën en -vetten

Picto Huiles Usagees

Afgewerkte olie

Picto Batterie

Afgedankte batterijen of accu’s

Picto Electriques

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Picto Pneux Usés

Afvalbanden

Picto Vehicule Hors Usage

Afgedankte voertuigen

Picto Dechets Animaux

Dierlijk afval

Picto Papiers Cartons

Papier en karton

Picto Pmc

PMD

Picto Dechets Verts

Plantenafval (groenzones en tuinen)

Picto Medicaments

Geneesmiddelen

Picto Panneaux Solaires

Zonnepanelen

Harde kunststoffen incl. spanbanden in PP/PET

Plastic verpakkingsfolie

Hout

Metaal

Textiel (vanaf 1 januari 2025)

Geëxpandeerd polystyreen

Puin

Matrassen

Bioafval

Risicohoudend afval van de zorg

Bijzonderheden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt geen minimumdrempel op voor het sorteren van afval.

Naast het sorteren van afval moet je bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat je een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een ophaler die geregistreerd is bij Leefmilieu Brussel. Het bewijs van het bestaan van dit beheersovereenkomst moet worden bewaard gedurende vijf jaar.

Je bent ook verplicht om de zakken of containers te gebruiken die zijn geïdentificeerd met het logo van de erkende ophaler van je keuze.

Tri Bouteilles Plastique

Meer info?

Voor meer informatie over de sorteerverplichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, raadpleeg de website van Leefmilieu Brussel.