comment trier en flandre
Terug

Controleer uw sorteerverplichtingen in

Overzicht van de stromen waarvoor een sorteerverplichting geldt in Vlaanderen

Net als huishoudens hebben bedrijven de verplichting om hun afval te sorteren. In Vlaanderen moeten niet minder dan 29 fracties apart worden gesorteerd. 3 bijkomende fracties zullen vanaf 2027 toegevoegd worden.

Picto Batterie

Afgedankte batterijen en accu’s

Picto Appareils Rebut

Afgedankte apparatuur en recipiënten met ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen

Picto Dechets Ciment

Asbestcementhoudende afvalstoffen en asbestverdachte materialen

Picto Dechets Bois

Houtafval

Picto Dechets Films Agricoles

Afvallandbouwfolies

Picto Dechets Emballages Dangereux

Gevaarlijke afvalstoffen en lege verpakkingen daarvan

Picto Dechets Metalliques

Metaalafval

Picto Dechets Verts

Groenafval

Picto Decombres

Inert puin uit betonpuin, metselwerkpuin of mengpuin

 

Picto Electriques

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Pictos Films Plastiques

Kunststoffolies

Picto Huiles Usagees

Afvalolie

Picto Huiles Graisses

Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten

Picto Papiers Cartons

Papier en karton

Picto Dechets Dangereux

Klein gevaarlijk afval

Picto Plastique Rigides Recyclables

Recycleerbare harde kunststoffen

Picto Pmc

PMD

Picto Pneux Usés

Afvalbanden

Picto Pse Frigolite

EPS (isomo/piepschuim)

Picto Textile

Textiel

Picto Verre

Glas

Picto Matelas

Matrassen

Picto Dechets Organique

Keukenafval en etensresten

Levensmiddelenafval (onverkochte voedselwaren)

Niet-teerhoudend asfaltpuin

Funderingsmaterialen die niet conform de bepalingen van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten kunnen verwerkt worden

 

Verontreinigde fracties bouw- en sloopafval die achteraf niet kunnen uitgesorteerd worden bij een verwerker, waarna zij voldoen aan de acceptatiecriteria van de vergunde verwerker

Cellenbeton

Gipskartonplaten en gipsblokken

Bijzonderheden

Vlaanderen legt geen minimumdrempel op voor het sorteren van afval.

 • Als het gesorteerde PMD of papier/karton een beperkte hoeveelheid betreft, vergelijkbaar met een huishouden en je bedrijf ligt op de weg van de huishoudelijke inzamelronde dan mag je in veel gemeentes deze fracties ook meegeven met de huishoudelijke inzamelronde.
 • Voor restafval is de hoeveelheid begrensd op 3 x 60 liter of een container van 22,5 kg per tweewekelijkse ophaling.

Gemeenten zijn niet verplicht om afval van bedrijven in te zamelen. Neem contact op met de milieudienst van je gemeente om na te gaan of jouw bedrijf van deze service kan profiteren.

De sorteerverplichting op organisch afval is van toepassing voor bedrijven die minstens één maal per week warme maaltijden serveren (ongeacht interne/externe catering). Vanaf januari 2024 geldt deze verplichting voor alle bedrijven, ongeacht of er eten geserveerd wordt of niet. Raadpleeg de vragen & antwoorden over de inzameling van keukenafval en etensresten op de webiste van de OVAM.

Tri Des Dechets

Bijkomende verplichtingen

Naast het sorteren van afval moet je bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat je een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een ophaler die geregistreerd is bij de OVAM. De ophaler moet in het contract gedetailleerde informatie geven over het afval dat je moet sorteren.

Voor meer informatie over de sorteerverplichtingen in Vlaanderen, raadpleeg de website van de OVAM

Volgens de Vlarema zijn afvalinzamelaars wettelijk verplicht sorteerfouten bij hun klanten op te sporen en non-conformiteiten te registreren.

Non-conformiteitenregister

De ophaler is vanaf nu verplicht de restafvalcontainers van zijn klanten visueel te inspecteren. In geval van sorteerfout moet hij de non-conformiteit (datum, naam en type) in een register noteren en aan de klant melden. Het non-conformiteitenregister wordt elektronisch bijgehouden met het oog op een eenvoudige uitwisseling van registergegevens tussen de OVAM, de toezichthouders en de houder van het non-conformiteitenregister.

Sinds 1 januari 2021 bepaalt de Vlaamse wetgeving dat vuilniszakken minimaal 80% gerecycled materiaal moeten bevatten. Dit percentage stijgt tot 100% vanaf 1 januari 2025. In beide gevallen moet minstens de helft van het materiaal bestaan uit gerecycleerde post-consumer kunststoffen.

Sinds 1 januari 2023 zijn Vlaamse bedrijven verplicht om enkel nog transparante zakken te gebruiken voor bedrijfsrestafval dat wordt ingezameld in containers. Zo kunnen inzamelaars gemakkelijker eventuele sorteerfouten controleren.

Lediging van de container

Eens de non-conformiteit vastgesteld, heeft de ophaler drie mogelijkheden

 1. Weigeren om de container te ledigen
  De ophaler mag weigeren de restafvalcontainer te ledigen. De lediging is sowieso uitgesloten als er gevaarlijk afval aanwezig is. Op die manier kan de klant zijn container sorteren en opnieuw aanbieden voor de volgende lediging.
 2. De container ledigen en naar verbranding afvoeren
  De ophaler mag het afval meenemen en de non-conformiteit uiterlijk de volgende werkdag ingeven in het centraal non-conformiteitenregister beheerd door de OVAM. Gebeurt dit voor elk recipiënt dat een sorteerfout bevat, dan mag het bedrijfsrestafval naar verbranding worden afgevoerd.
 3. De container ledigen en de inhoud uitsorteren
  De ophaler mag het afval meenemen en de volledige vracht kippen op een daartoe vergunde locatie. Vervolgens moet het afval van de volledige vracht uitgesorteerd worden.