bien-trier-le-metal
Terug

Selecteer een materiaal

Wist je dat niet alle soorten metaal samen mogen worden gerecycleerd? Lees hier hoe je metaalafval optimaal kunt sorteren.

Oud ijzer of schroot bestaat uit oude metalen. Schroot van verpakkingen wordt vaak gemengd met andere soorten oud ijzer. Afhankelijk van je volume metaalafval kan het interessant zijn om de verschillende soorten te scheiden.

Of je de soorten nu scheidt of niet, metalen worden op schrootwerven in twee grote categorieën gesorteerd: ferrometalen en non-ferrometalen.

Schroot

Er bestaan twee soorten metaalafval: ferrometalen en non-ferrometalen.

Ferrometalen hebben magnetische eigenschappen:

 • staal
 • ijzer
 • kobalt
 • nikkel
 • gadolinium

Non-ferrometalen hebben geen magnetische eigenschappen.

 • koper
 • lood
 • aluminium
 • zink
 • brons
 • messing
 • babbitt

Hoe sorteren?

Welke ferrometalen en non-ferrometalen kan je sorteren ?

 • productieafval
 • spanbanden (bandijzer) en beschadigde vaten van minder dan 200 liter als het totale volume niet te groot is

Metalen vaten en hun afsluitmechanismen

In goede staat, zijn grote metalen vaten van minimaal 200 liter en de bijbehorende plastic afsluitmechanismen geen afval, aangezien je ze kunt hergebruiken!

Gespecialiseerde bedrijven kunnen die vaten ‘herconditioneren’ en ze een tweede leven geven. Meer info over dit thema vind je in het hoofdstuk ‘Het tweede leven van materialen’.

Welke materialen komen hiervoor niet in aanmerking?

 • metalen vaten in goede staat, die opnieuw kunnen worden ‘geherconditioneerd’ voor een tweede leven.
 • elektrisch en elektronisch afval, en elektrische kabels: dit afval moet apart worden gerecycleerd. Neem zeker contact op met je afvalophaler voor meer informatie.
 • autowrakken: het herwinnen van de verschillende onderdelen van een auto is verplicht en moet door een gespecialiseerd schroothandelaar worden uitgevoerd.
 • de metaalfractie uit het PMD, die samen met het andere PMD-afval wordt opgehaald.

Hoe bewaren?

Hoe metalen opslaan en laten ophalen?

Meestal worden metalen verpakkingen en ander metaalafval ingezameld door gespecialiseerde bedrijven in afvalophaling en -sortering.

Neem zeker contact met hen op om meer te weten te komen over hoe je dat afval het best stockeert en laat ophalen.

enlevements metaux

Metalen spanbanden

Metalen spanbanden zijn meestal gemaakt van ferrometalen.

Lien Cerc Met

Hoe sorteren?

Welke spanbanden kunnen worden gerecycleerd?

 • Alle metalen spanbanden kunnen in principe worden gerecycleerd.

Welke spanbanden komen niet in aanmerking voor recyclage?

 • textiel of plastic spanbanden, deze worden apart verwerkt

Hoe bewaren?

Hoe spanbanden opslaan en laten ophalen?

Je kan metalen spanbanden in schrootcontainers verzamelen.