bien-trier-la-frigolite
Terug

Selecteer een materiaal

De term ‘plastic’ overkoepelt een brede waaier producten meestal op basis van petroleum: PVC, PP, PET, LDPE, EPS … Al die soorten plastic zijn in theorie recycleerbaar, op voorwaarde dat u ze niet met elkaar vermengt. Hoe herkent en sorteert u ze?

Wist u dat de benaming ‘plastic’ eigenlijk meer dan 700 chemische samenstellingen overkoepelt? Om de bomen door het polymerenbos te zien, hebben we ze per categorie ingedeeld.

Plastic folies

Een van de meest voorkomende soorten bedrijfsafval zijn plastic folies. Het merendeel dient om palletten te omwikkelen of verpakkingen te beschermen tegen vocht.

Deze plastic folies zijn meestal gemaakt van polyethyleen met lage dichtheid of LDPE. Bepaalde folies zijn gemaakt van polypropyleen (PP) of polyvinylchloride (PVC). LDPE is het meest gebruikte materiaal en laat zich het makkelijkst recycleren, op voorwaarde dat het niet wordt vermengd met andere soorten folies.

Ontdek hoe je je bedrijfsmatige verpakkingsfolies kan laten inzamelen in onze nieuwe folder.

Meer weten

Bien Trier Films Plastiques

Hoe sorteren?

Welke plastic folies sorteren?

Folies gemaakt van LDPE.

 • elastische plastic folies om palletten te omwikkelen
 • krimphoezen
 • zuivere zakken waarin grondstoffen hebben gezeten

Welke folies komen niet in aanmerking voor recyclage?

 • afdekzeilen voor land- en tuinbouw: dit afval wordt specifiek gesorteerd. Uw afvalophaler kan hier meer informatie over geven.
 • folie (mousse) uit polyethyleen: vrij grote volumes kunt u laten ophalen. Uw afvalophaler kan hier meer informatie over geven.
 • verontreinigde folies: ze zijn moeilijker te recycleren, maar alles hangt af van de hoeveelheden. Vraag zeker meer informatie aan uw afvalophaler.
 • folies die rechtstreeks in contact zijn geweest met voeding: deze zijn niet recycleerbaar en moet samen met het ongesorteerde afval worden weggegooid.
 • plakband: kan niet worden gerecycleerd en moet samen met het ongesorteerde afval worden weggegooid.

Hoe bewaren?

Hoe inpakfolies opslaan en laten ophalen?

  • Kleine hoeveelheden (minder dan 500 liter per week)
   Gebruikte inpakfolies kunt u verzamelen in speciale zakken die u bij uw afvalophaler kunt verkrijgen.
   Deze zakken kunnen samen met het kartonafval worden opgehaald.
   Meer weten

 

 • Grote hoeveelheden (meer dan 500 liter per week)
  Voor grotere hoeveelheden gebruikt u containers die aangepast zijn aan de noden van uw bedrijf. Deze containers kunnen hoeveelheden van 120 liter tot 30 kubieke meter aan.Voor de ophaling van dit type afval neemt u contact op met een gespecialiseerd bedrijf. Het zal u correct kunnen adviseren, afhankelijk van de hoeveelheid afval die u moet afvoeren.

Piepschuim

Geëxpandeerd polystyreen (EPS) wordt in de volksmond piepschuim genoemd. Dit materiaal wordt vooral gebruikt om breekbare voorwerpen tegen schokken te beschermen of om ze stabiel te houden in een doos. Piepschuim wordt ook gebruikt als isolatiemateriaal in de bouw.

Aangezien dit materiaal altijd uit één en hetzelfde polymeer bestaat, kan EPS makkelijk worden gerecycleerd, op voorwaarde dat het zuiver en wit is.

Bien Trier Frigolite 1

Hoe sorteren?

Welk piepschuim sorteren?

 • piepschuim van verpakkingen (huishoudtoestellen, meubels …)
 • bakken uit piepschuim om vis in te transporteren
 • piepschuim gebruikt als isolatiemateriaal (‘platen’ uit piepschuim)

Opgelet: verwar ze niet!

Klassiek piepschuim of geëxpandeerd polystyreen (EPS) kan breken. Het oppervlak bestaat uit kleine ‘bolletjes’.

Sommige verpakkingen zijn gemaakt van een materiaal dat sterk op piepschuim lijkt, maar dat veel elastischer is: geëxpandeerd polypropyleen (PPE).

Hoe ziet u het verschil? Als u een stuk piepschuim plooit, zal EPS zeer snel breken, terwijl PPE zich probleemloos laat plooien.

Welk piepschuim komt niet in aanmerking voor recyclage?

 • gekleurd piepschuim: gekleurd piepschuim kan worden gerecycleerd, maar mag niet worden vermengd met wit piepschuim. Uw afvalophaler kan u meer informatie geven over de opties, afhankelijk van de hoeveelheid afval die moet worden afgevoerd.
 • verontreinigd piepschuim (door voeding bijvoorbeeld): dit is niet recycleerbaar en moet samen met het ongesorteerde afval worden weggegooid.
 • vleesschaaltjes: deze zijn niet recycleerbaar en moeten samen met het ongesorteerde afval worden weggegooid.
  PUR isolatieschuim (uit polyurethaan): dit schuim is recycleerbaar. Uw afvalophaler kan u vertellen vanaf welke hoeveelheden dit afval kan worden opgehaald.
 • ‘verpakkingschips’: deze zijn niet recycleerbaar en moeten samen met het ongesorteerde afval worden weggegooid.
  piepschuim van geëxpandeerd polypropyleen (PPE): dit materiaal kan ook worden gerecycleerd. Uw afvalophaler kan u vertellen vanaf welke hoeveelheden dit afval kan worden opgehaald.

Hoe bewaren?

Hoe piepschuim opslaan en laten ophalen?

 • Kleine hoeveelheden (minder dan 500 liter per week)

  Voor kleine hoeveelheden piepschuim kan uw afvalophaler speciale zakken voorzien.
  U kunt uw afvalophaler vragen om ze samen met het papier en karton op te halen.
 • Grote hoeveelheden (meer dan 500 liter per week)
  Als uw bedrijf grotere hoeveelheden piepschuim moet afvoeren, doet u best een beroep op een gespecialiseerde ophaler.
  Die zal u specifiek advies geven over de opslag en de ophaling.

Plastic spanbanden

Plastic spanbanden of omsnoeringsbanden kunnen gemaakt zijn van polypropyleen (PP) of polyethyleentereftalaat (PET). Deze kunt u in dezelfde bak verzamelen: uw afvalophaler doet de sortering.

Bien Trier Cerclage Plastique

Hoe sorteren?

Welke spanbanden kunnen worden gerecycleerd?

 • plastic spanbanden (hetzij uit PP of PET)

Helaas is het vrij moeilijk om een spanband uit PP te onderscheiden van een spanband uit PET.

Welke spanbanden komen niet in aanmerking voor recyclage?

Hoe bewaren?

Hoe spanbanden opslaan en laten ophalen?

 • Kleine hoeveelheden (meerderheid van de gevallen)
  U kunt de spanbanden verzamelen in speciale zakken die u bij uw afvalophaler kunt krijgen.

  U kunt uw afvalophaler vragen om ze samen met het papier en karton op te halen.

 • Grote hoeveelheden
  Als uw bedrijf grotere hoeveelheden spanbanden moet afvoeren, kunt u uiteraard een afzetcontainer van 8 tot 40 m³ gebruiken.

Doe een beroep op een gespecialiseerde ophaler. Deze zal u specifiek advies geven over de opslag en de ophaling.

Harde plastics

Harde plastics zijn vervaardigd uit verschillende polymeren (PE, PP, PS, ABS, PC, PVC, …). Na de ophaling moeten ze manueel of automatisch worden gesorteerd alvorens te worden gerecycleerd.

Bien Trier Plastiques Rigides

Hoe sorteren?

Welke harde plastics kunnen worden gerecycleerd?

Vrijwel alle afvalsoorten en -vormen uit harde plastic komen in aanmerking voor recyclage:

 • tuinmeubels
 • kratten
 • slangen/buizen
 • emmers
 • beschadigde (en zuivere) plastic vaten
 • beschadigde (en zuivere) plastic palletten
 • werfhelmen

Plastic vaten en palletten: vaak herbruikbaar

Indien in goede staat, zijn grote plastic vaten en palletten geen afval, aangezien u ze kunt hergebruiken!

Gespecialiseerde bedrijven kunnen die vaten ‘herconditioneren’ en ze een tweede leven geven. Meer info over dit thema vindt u in de rubriek ‘het tweede leven van materialen’.

Welke harde plastics komen hiervoor niet in aanmerking?

 • PMD (plastic flessen) uit de PMD-categorie
 • elektrische en elektronische toestellen: uw afvalophaler zal u vertellen hoe u die het best kunt laten afvoeren
 • ‘plastic’ golfplaten (die eigenlijk van glasvezel gemaakt zijn): uw afvalophaler zal u zeggen vanaf welke hoeveelheid die kunnen worden opgehaald
 • elektrische kabels met hun metaalfolie er nog rond: uw afvalophaler zal u zeggen vanaf welke hoeveelheid die kunnen worden opgehaald
 • auto-onderdelen: er bestaat een specifieke categorie om deze stukken te recycleren. Uw afvalophaler kan u hierover meer informatie geven.
 • auto- of motorhelmen: deze helmen bevatten meerdere lagen materiaal en kunnen niet worden gerecycleerd.

Hoe bewaren?

Hoe harde plastics opslaan en laten ophalen?

 • Kleine hoeveelheden
  Voor kleine hoeveelheden, contacteer je afvalinzamelaar om na te gaan of hij een inzamelsysteem aanbiedt.
 • Grote hoeveelheden
  U kunt harde plastics laten ophalen in bakken van 1 m³ of in containers van 20 m³.
  Contacteer uw afvalophaler voor meer informatie over de verzamel- en ophaalsystemen.