Ontvang een premie

Actief afval sorteren is voor alle bedrijven een wettelijke verplichting. Bedrijven die zich extra inzetten, verlagen niet alleen de kosten voor afvalophaling, maar kunnen ook genieten van premies.

Welke premies?

Wanneer u een contract afsluit met een operator die is aangesloten bij Valipac, kunt u tot vier premies ontvangen.

Startpremie

Deze premie ter waarde van 150 euro is bestemd voor bedrijven die voor het eerst een rolcontainer (op wielen) of een afzetcontainer gebruiken voor de sortering van hun verpakkingsafval en die nog nooit een premie van Valipac hebben ontvangen. De premie wordt eenmalig per ondernemingsnummer toegekend.

 

Zakpremie

Om het sorteren van kleine hoeveelheden plastic (folie, EPS, spanbanden) aan te moedigen, heeft Valipac nu ook een premie per zak in het leven geroepen. Het bedrag van de premie is 0,50 € per aangekochte zak (met een maximum van 500 zakken per site en per jaar). Deze premie komt bovenop de recyclagepremie.

Recyclagepremie

Deze premie is geldig voor plastic of hout en wordt berekend per ton gesorteerd afval dat voor recyclage wordt aangeboden door uw operator.

  • Houten verpakkingsafval: € 10/ton
  • Plastic verpakkingsafval: € 30/ton
  • Metalen verpakkingsafval: € 10/ton

Containerpremie

Dit betreft een forfaitaire tegemoetkoming in de huurkosten van uw containers. Het bedrag hangt af van het type container dat u gebruikt.

Type containerPremieVolume containers% afval dat voortvloeit uit het uitpakken van goederenAndere voorwaarden
Rolcontainers
€ 60/container/jaar
Tussen 660 en 8000 liter
70%
Afzetcontainers
€ 80/container /jaar
> 8 m³
90%
Plastic bakken
€ 40/site/ jaar
Tussen 500 en 680 liter
70%
Recipiënten voor de inzameling van gevaarlijk afval
€ 60/recipiënt/jaar
Tussen 680 en 800 liter
70%
Zakken voor plasticfolie
€ 0,5 per aangekochte zak
n.v.t.
maximum 500 zakken/ site/jaar
Zakken voor piepschuim
€ 0,5 per aangekochte zak
n.v.t
Zakken voor plastic spanbanden
€ 0,5 per aangekochte zak
n.v.t

Hoe een premie ontvangen?

Voor uw bedrijf zijn de formaliteiten beperkt tot het strikte minimum. U moet er alleen voor zorgen dat uw afvalophaler aangesloten is bij Valipac.

Informeer uw aangesloten ophaler dat u van de premies wilt genieten. Uw ophaler regelt de administratie. U ontvangt een brief of e-mail van Valipac met uw toegangscode tot MyCertificate, de applicatie die de uitbetaling van uw premies beheert. U hoeft dan nog alleen uw bankgegevens op te geven.

Om meer te leren over de premies, raadpleeg de website van Valipac