Ontvang een premie

Actief afval sorteren is voor alle bedrijven een wettelijke verplichting. Bedrijven die zich extra inzetten, verlagen niet alleen de kosten voor afvalophaling, maar kunnen ook genieten van premies.

Welke premies?

Wanneer u een contract afsluit met een operator die is aangesloten bij Valipac, kunt u tot drie premies cumuleren.

Startpremie

Deze premie ter waarde van 100 euro is bestemd voor bedrijven die voor het eerst een rolcontainer (op wielen) of een afzetcontainer gebruiken voor de sortering van hun verpakkingsafval en die nog nooit een premie van Valipac hebben ontvangen. De premie wordt eenmalig per ondernemingsnummer toegekend.

Recyclagepremie

Deze premie is geldig voor plastic of hout en wordt berekend per ton gesorteerd afval dat voor recyclage wordt aangeboden door uw operator.

  • Houten verpakkingsafval: € 10/ton
  • Plastic verpakkingsafval: € 30/ton
  • Afval plastic spanbanden: € 50/ton

Containerpremie

Dit betreft een forfaitaire tegemoetkoming in de huurkosten van uw containers. Het bedrag hangt af van het type container dat u gebruikt.

Type containerPremieVolume containers% afval dat voortvloeit uit het uitpakken van goederenAndere voorwaarden
Rolcontainers€ 60/container/jaarTussen 660 en 8000 liter70%
Afzetcontainers€ 80/container /jaar> 8 m³90%
Zakken voor plastic spanbanden€ 0,5 per aangekochte zakn.v.t.
Zakken voor plasticfolie€ 0,5 per aangekochte zakn.v.t.maximum 500 zakken/ site/jaar
Zakken voor piepschuim€ 0,5 per aangekochte zakn.v.t.
Plastic bakken€ 40/site/ jaarTussen 500 en 680 liter70%
Recipiënten voor de inzameling van gevaarlijk afval€ 60/recipiënt/jaarTussen 680 en 800 liter70%

Hoe een premie ontvangen?

Voor uw bedrijf zijn de formaliteiten beperkt tot het strikte minimum. U moet er alleen voor zorgen dat uw afvalophaler aangesloten is bij Valipac.

Informeer uw aangesloten ophaler dat u van de premies wilt genieten. Uw ophaler regelt de administratie. U ontvangt een brief of e-mail van Valipac met uw toegangscode tot MyCertificate, de applicatie die de uitbetaling van uw premies beheert. U hoeft dan nog alleen uw bankgegevens op te geven.

Om meer te leren over de premies, raadpleeg de website van Valipac