Hout correct sorteren

Hout behoort tot de makkelijkst recycleerbare materialen, op voorwaarde dat u de verschillende soorten afval goed sorteert! Zo optimaliseert u de kans dat er van uw afval iets nieuws kan worden gemaakt.

Houtafval wordt onderverdeeld in drie categorieën, die elk op een specifieke manier worden verwerkt. Als u niet genoeg houtafval hebt, kunt u de eerste twee categorieën eventueel met elkaar vermengen.

De verontreinigde of gevaarlijke categorie C-hout moet daarentegen altijd worden gescheiden van ander houtafval.

Bien trier son bois

‘A-hout’ en ‘B-hout’

Deze categorie bevat al het ongevaarlijke houtafval. A-hout kan worden hergebruikt om nieuw materiaal van te maken, terwijl B-hout wordt gebruikt voor terugwinning van energie.

Trier le bois B

Hoe sorteren?

Welk hout kan in categorie A worden gevaloriseerd?

Alle afval van ‘massief’ hout (dus geen spaan- of multiplexplaten) dat niet werd behandeld en niet in contact is gekomen met gevaarlijke stoffen. Dat zijn onder andere:

 • palletten
 • kisten en kratten uit massief hout
 • kabelhaspels
 • timmerhout, zoals (stut)balken, planken, juffers en houten bekistingen, op voorwaarde dat ze niet werden behandeld en verontreinigd door bouwafval zoals beton.

Welk hout kan in categorie B worden gevaloriseerd?

 • gekleurd hout
 • triplex-, multiplex-, OSB-, MDF-platen uit spaanplaat of houtdeeltjes
 • groente- en fruitkisten
 • geïmpregneerd hout (behandeld om waterdicht te zijn, gekleurd ‘in de massa’ …)
 • beschilderd hout
 • hout bezet met karton, textiel of plastic
 • palen van afsluitingen
 • ‘behandeld’ hout (bijvoorbeeld bekistingspanelen met cementafval)
 • tuinhuisjes

Welk hout komt niet in aanmerking voor beide categorieën?

 • snoeihout (stronken, takken en twijgen) en kerstbomen – deze worden apart opgehaald, verpulverd en tot compost verwerkt
 • verontreinigd of gevaarlijk hout (C-hout)
 • stukken rot of vermolmd hout – dit wordt verpulverd en tot compost verwerkt

Hoe A- en B-hout opslaan en laten ophalen?

U kunt A- en B-houtafval in speciale containers opslaan, afhankelijk van de hoeveelheid afval die u produceert. Het moet door een erkend ophaler worden opgehaald.

 • Als u maar weinig A-hout hebt, kunt u dit stockeren en samen met uw B-hout laten ophalen.
 • Als u veel A-houtafval hebt, kan het interessant zijn om beide soorten te scheiden.

Neem gerust contact op met uw afvalophaler. Hij zal u meer informatie geven over de beste keuze, afhankelijk van uw situatie.

C-hout: gevaarlijk houtafval

Bepaald houtafval wordt als gevaarlijk beschouwd. Dit kan niet worden gerecycleerd. U moet dit apart stockeren en laten ophalen.

Comment trier le bois c

Hoe sorteren?

Welk hout wordt gezien als ‘C-hout’?
C-hout omvat alle geïmpregneerd, verontreinigd en/of gevaarlijk houtafval. Bijvoorbeeld:

 • dwarsliggers van spoorwegen
 • carports
 • elektriciteitspalen

Hoe C-hout opslaan en laten ophalen?

C-hout moet apart worden opgeslagen en opgehaald door een erkend ophaler voor gevaarlijk afval.

Bewaar uw C-hout in een schone en goed verluchte opslagplaats, en voorzie altijd een aangepaste brandblusser in de opslagzone.

Hoe goed sorteren

Niet alle afval volgt dezelfde weg

Ontdek hoe u de sortering van elke type afval dat uw bedrijf genereert, kunt organiseren.

Ontdek hoe
Left right