PMD correct sorteren

Zowel thuis als in bedrijven overkoepelt de noemer ‘PMD’ lege plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (Tetrabrick en Tetrapack).

Bien trier le PMC

Hoe sorteren?

Welke PMD kunt u recycleren?

 • Plastic flessen en flacons van dranken en voedsel, schoonmaakproducten, cosmetica …
 • Metalen verpakkingen: drankblikjes, conservenblikken, aluminium schaaltjes en schotels, deksels van bokalen en kroonkurken van flessen, spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, metalen dozen.
 • Drankkartons (fruitsap, melk, drinkyoghurt, soep).

Welke PMD komt hiervoor niet in aanmerking?

 • Courante plastic verpakkingen en voorwerpen (bestek, potjes, plastic schaaltjes en zakken, plastic folie …): deze komen momenteel niet in aanmerking voor deze categorie en moeten samen met het ongesorteerde afval worden weggegooid.
 • Zilverpapier: behalve als u hier grote hoeveelheden van gebruikt, gooit u dit beter samen met het ongesorteerde afval weg.

Gevaarlijk afval: niet alle verpakkingen zijn recycleerbaar!

In uw bedrijf kunnen plastic verpakkingen en voorwerpen voorkomen die als gevaarlijk worden beschouwd:

 • Spuiten, infusen (‘baxters’) en ander medisch afval
 • Verpakkingen met een veiligheidsdop voor kinderen (bv. ontstoppers en ontkalkers voor de badkamer)
 • Verpakkingen met gevarenpictogrammen (besmettingsrisico, bijtende stoffen …)
 • Verpakkingen van insecticides, herbicides, ontmossingsproducten, rattenvergif …
 • Verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis.
 • Deze verpakkingen van gevaarlijke producten (herkenbaar aan de oranje pictogrammen) of van motorolie mogen niet samen met het ongesorteerde afval worden weggegooid en moeten via een specifiek kanaal worden afgevoerd.

Hoe PMD opslaan en laten ophalen?

Voor meer informatie over het sorteren en verzamelen van PMD voor bedrijven, ga naar de website van Fost Plus.

Hoe goed sorteren

Niet alle afval volgt dezelfde weg

Ontdek hoe u de sortering van elke type afval dat uw bedrijf genereert, kunt organiseren.

Ontdek hoe
Left right