Maak van afval sorteren een nieuwe Brusselse traditie

In juni 2022, heeft de Brusselse regering de nieuwe versie goedgekeurd van Brudalex, het wettelijk kader met de regels voor het beheer van bedrijfsafval.

De nieuwe sorteerverplichtingen voor bedrijven zullen vanaf 1 mei 2023 ingaan.

Vandaag bevat het restafval van bedrijven nog meer dan 50% aan materialen dat gevaloriseerd had kunnen worden als het aan de bron was gesorteerd.

Dus, waarom begin jij niet?

Voor wie?

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de correcte verwerking van het afval dat bij hun beroepsactiviteit ontstaat.

 

Onder bedrijf verstaan we elke structuur die een ondernemingsnummer heeft, zoals zelfstandigen, natuurlijke personen, vennootschappen, vzw’s, OCMW’s, openbare besturen, scholen, …

Welk afval valt onder de sorteerverplichtingen?

Vandaag zijn Brusselse bedrijven al verplicht om volgende stromen te sorteren:

  • dierlijke bijproducten,
  • geneesmiddelen,
  • gevaarlijk afval,
  • glasverpakkingen,
  • papier/karton,
  • PMD,
  • risicohoudend afval van de zorg
  • tuin- en parkafval,
  • afval dat onder een terugnameplicht valt (afgedankte elektrische en elektronische toestellen, afgedankte voertuigen, batterijen, gebruikte autobanden, gebruikte frituurolie en -vetten, gebruikte olie, matrassen, zonnepanelen)

Vanaf 1 mei 2023, zal een nieuwe reeks aan afvalstromen aan deze lijst worden toegevoegd:

Filmplastique
Plastic folie
Plastiques rigides
Harde plastics
Lien De Cerclage
Spanbanden
Frigolite
Geëxpandeerd polystyreen
Bxl Bois
Hout
Bxl Metal
Metaal
Bxl Bio Dechets
Bio-afval

Incl. groenafval en voedingsresten

Bxl Gravats
Puin
Bxl Textiles
Textiel
(vanaf 1/1/2025)

Waarom sorteren ?

In de eerste plaats omdat het wettelijk verplicht is, maar ook omdat:

Sorteren is goed voor het milieu

Hoe beter het afval aan de bron wordt gesorteerd, des te gemakkelijker kan het worden gerecycleerd. Afval wordt grondstof. De recyclage ervan voorkomt het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en verlaagt de CO2-uitstoot aanzienlijk.

Sorteren is ook goed voor je imago

Een propere en opgeruimde werkomgeving verhoogt het imago van je bedrijf bij je personeel, maar ook bij je klanten en leveranciers. Het beeld dat je uitstraalt, zal een positieve invloed hebben op hun gedrag en ze zullen de werkomgeving in dezelfde staat houden als waarin ze hem aantroffen.

Wanneer treden de nieuwe sorteerverplichtingen in voege?

De nieuwe sorteerverplichtingen gaan voor alle Brusselse bedrijven in vanaf 1 mei 2023.

Leefmilieu Brussel en Valipac helpen je een sorteeproject in je bedrijf op touw te zetten.

De facilitator bedrijfsafval van Leefmilieu Brussel beantwoordt al je vragen rond het beheer van bedrijfsafval. Aarzel niet hem te contacteren.

DE FACILITATOR BEDRIJFSAFVAL CONTACTEREN 

Valipac helpt je dankzij premies voor het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval en stelt gratis communicatiemateriaal ter beschikking.

MEER WETEN OVER DE VALIPAC-PREMIES