Sorteertips

Breng uw afvalproductie in kaart

Bekijk hier wat de voordelen zijn.

 

 

Controleer uw sorteerverplichtingen

Laat uw afval ophalen door een bij Valipac aangesloten ophaler

Pas de vullingsgraad van uw containers aan

Meestal gebeurt de facturatie bij elke ophaalbeurt, of de container nu vol is of niet. Is de container bij ophaling minder dan driekwart vol? Vraag dan aan uw ophaler om de ophaalfrequentie te verminderen.

Zamel de plastic folies in zakken in

Gebruik zakken voor de inzameling uw plastic folie. Voor kleine hoeveelheden (100 liter per week) is dit een zeer praktisch systeem. De zakken worden ingezameld samen met het papier/karton, u voorkomt zo extra logistieke kosten.

 

Bekijk hier hoe uw folie standardiseren

Vul de foliezakken goed

Als uw afvalbeheer aan een externe partij wordt uitbesteed, kan het gebeuren dat de afvalzakken steeds opgehaald worden, ook als ze niet vol zijn. Bespreek een optimale vullingsgraad met uw ophaler. Zo vermindert u het aantal zakken.

Win plaats in de papier/karton-container

Druk het karton goed plat vóór u het in de container werpt. Zo wint u extra plaats en vermindert u de ophaalfrequentie.

Denk aan persen / malen

Als u veel afval produceert, kunt u dankzij een perscontainer (die afval automatisch perst), het volume van uw afval flink verminderen, met een lagere ophaalkost als gevolg. In bepaalde gevallen kunt u ook gebruik maken van balenpersen voor papier/karton of folie. Denk ook aan een rollpacker voor het voorvermalen van uw houtafval.

Creëer « sorteereilanden »

Vervang individuele afvalbakken bij elke werkplek door kleine “sorteereilanden” op plaatsen met veel doorgang. Gebruik bakken met verschillende openingen afhankelijk van het afval.

Respecteer uniforme kleurcodes in het bedrijf

Identificeer elke container met stickers of affiches

Container of geen container?

U kunt bepaald afval in bulk laten ophalen. Recyclageparken aanvaarden (mits bepaalde voorwaarden) kleine hoeveelheden bedrijfsafval. U kunt uw afval zelf naar de meeste sorteercentra in de privésector brengen.