Metaal correct sorteren

Wist u dat niet alle soorten metaal samen mogen worden gerecycleerd? Lees hier hoe u metaalafval optimaal kunt sorteren.

Oud ijzer of schroot bestaat uit oude metalen. Schroot van verpakkingen wordt vaak gemengd met andere soorten oud ijzer. Afhankelijk van uw volume metaalafval kan het interessant zijn om de verschillende soorten te scheiden.

Of u de soorten nu scheidt of niet, metalen worden op schrootwerven in twee grote categorieën gesorteerd: ferrometalen en non-ferrometalen.

Schroot

Er bestaan twee soorten metaalafval: ferrometalen en non-ferrometalen.

Ferrometalen hebben magnetische eigenschappen:

 • staal
 • ijzer
 • kobalt
 • nikkel
 • gadolinium

Non-ferrometalen hebben geen magnetische eigenschappen.

 • koper
 • lood
 • aluminium
 • zink
 • brons
 • messing
 • babbitt

Hoe sorteren?

1. Welke ferrometalen en non-ferrometalen kunt u sorteren?

 • productieafval
 • spanbanden (bandijzer) en beschadigde vaten van minder dan 200 liter als het totale volume niet te groot is

2. Welke materialen komen hiervoor niet in aanmerking?

 • metalen vaten in goede staat, die opnieuw kunnen worden ‘geherconditioneerd’ voor een tweede leven.
 • elektrisch en elektronisch afval, en elektrische kabels: dit afval moet apart worden gerecycleerd. Neem zeker contact op met uw afvalophaler voor meer informatie.
 • autowrakken: het herwinnen van de verschillende onderdelen van een auto is verplicht en moet door een gespecialiseerd schroothandelaar worden uitgevoerd.
 • de metaalfractie uit het PMD, die samen met het andere PMD-afval wordt opgehaald.

Metalen vaten en hun afsluitmechanismen

In goede staat, zijn grote metalen vaten van minimaal 200 liter en de bijbehorende plastic afsluitmechanismen geen afval, aangezien u ze kunt hergebruiken!

Gespecialiseerde bedrijven kunnen die vaten ‘herconditioneren’ en ze een tweede leven geven. Meer info over dit thema vindt u in het hoofdstuk ‘Het tweede leven van materialen’.

Hoe metalen opslaan en laten ophalen?

Meestal worden metalen verpakkingen en ander metaalafval ingezameld door gespecialiseerde bedrijven in afvalophaling en -sortering.

Neem zeker contact met hen op om meer te weten te komen over hoe u dat afval het best stockeert en laat ophalen.

Metalen spanbanden

Metalen spanbanden zijn meestal gemaakt van ferrometalen.

Hoe sorteren?

 • Welke spanbanden kunnen worden gerecycleerd?
  alle metalen spanbanden kunnen in principe worden gerecycleerd
 • Welke spanbanden komen niet in aanmerking voor recyclage?
  textiel of plastic spanbanden, deze worden apart verwerkt

Hoe spanbanden opslaan en laten ophalen?

U kunt metalen spanbanden in schrootcontainers verzamelen.

Hoe goed sorteren

Niet alle afval volgt dezelfde weg

Ontdek hoe u de sortering van elke type afval dat uw bedrijf genereert, kunt organiseren.

Ontdek hoe
Left right